Program Warm Front obejmuje ulepszanie ogrzewanie oraz ocieplanie w budynkach, w celu uczynienia ich bardziej energooszczędnymi.


Obecnie program stosuje nowe kryteria kwalifikacyjne i z dniem 14 kwietnia 2011 zaczął przyjmować nowe wnioski. Program Warm Front oferuje rozwiania ulepszające ocieplenie i ogrzewanie osobom pobierającym określone benefity zależne od dochodów i mieszkającym w budynkach słabo ocieplonych lub o niewystarczająco wydajnym centralnym ogrzewaniu.

Na co moga być wykorzystane dopłaty:

  • ocieplenia poddasza lub jego uszczelniania,
  • ocieplenia murów szczelinowych,
  • ocieplenia zbiorników z cieplą wodą,
  • instalacji ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego.

Gospodarstwa domowe które spełniają odpowiednie kryteria mogą skorzystać z ulepszeń o wartości sięgającej £3500 do £6000.

Kwalifikują sie określone osoby:

  • pobierające benefity zależne od dochodów,
  • mieszkające w nieruchomościach słabo ocieplonych lub nieposiadających działającego ogrzewania centralnego.

Nieruchomość musi być Twoją, własnością lub musi być wynajmowana prywatnie. Program Warm Front jest dostępny wyłącznie w Anglii.

Jeśli zainteresował Cię ten temat zapraszamy do nas, udzielamy więcej informacji oraz patrzymy na każdą sprawę indywidualnie.